Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti donapro řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány,  pracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. Tyto www stránky se zabývají primárně nabídkou a pronájmem automobilů. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář, dokončíte objednávku). Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva. Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu (donapro s.r.o., náměstí 14.října 1307/2, Praha 5, 150 00) nebo na email info@donapro.cz. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. V případě aktivního pronájmu vaše data vymazat nemůžeme. Není-li to výslovně uvedeno, donapro s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář

Odeslání dotazu
či poptávky na
pronájem

Kontaktní formulář slouží subjektům, které se chtějí dotázat na jakoukoliv informaci ohledně firmy donapro s.r.o.. Případně mají zájem o pronájem automobilu. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: kontakt na vás (e-mailová adresa), zpráva. Souhlas se zpracováním vašich údajů je jen a pouze pro tyto účely. Pokud nás budete kontaktovat přes kontaktní formulář, vždy vás v odpovědi na e-mail upozorníme, že nám musíte dát souhlas o uchování osobních údajů pro účely komunikace o tématu, kvůli kterému nás oslovujte.

Osobní údaj:

e-mailová adresa, jméno, telefon, zpráva

Získání osobního
údaje:

od subjektu

Zákonnost:

souhlas subjektu

Účel:

kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu

Informace o
zpracování:

Je-li fyzická nebo právnická osoba ve smluvním vztahu s donapro s.r.o., nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pokud jde jen o zaslání dotazu, data archivujeme jen po dobu komunikace, maximálně 1 měsíc. Pak dojde o odstranění vašich dat (e-mailu i veškeré komunikace). Pokud formulář slouží k objednávce, platí pravidla pro objednávkový formulář.

Informace o
zpracování:

Je-li fyzická nebo právnická osoba ve smluvním vztahu s donapro s.r.o., nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pokud jde jen o zaslání dotazu, data archivujeme jen po dobu komunikace, maximálně 1 měsíc. Pak dojde o odstranění vašich dat (e-mailu i veškeré komunikace). Pokud formulář slouží k objednávce, platí pravidla pro objednávkový formulář.

Poptávkový formulář

Formulář pro vytvoření
poptávky - pronájem
automobilu

Slouží osobám, které mají zájem o pronájem automobilu z naší nabídky. Povinná pole pro vytvoření poptávky jsou: e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa, telefonní číslo,název společnosti, IČO, DIČ, pokud pronajímáte vůz pro firmu a chcete toto uvést na faktuře. Pokud si u nás automobil pronajmete, chceme po vás jen nezbytné údaje k vyřízení objednávky. Tyto údaje v žádném případě nepoužíváme k reklamním účelům.

Osobní údaj:

e-mailová adresa, jméno, společnost (IČO, DIČ), telefon, zpráva

Získání osobního údaje:

od subjektu

Zákonnost:

souhlas subjektu

Účel:

kontaktní informace, využitelné jen a pouze pro vyřízení objednávky, uživatelskou podporu, vznik smluvního vztahu

Informace o zpracování:

Fyzická nebo právnická osoba je ve smluvním vztahu s donapro s.r.o., zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. Data uchováváme po dobu 10 let. Pokud nedojde v této lhůtě k opakované objednávce, vaše data jsou kompletně vymazána, případně se lhůta prodlužuje.

Osobní údaje získané automaticky:

Webový server www.donapro.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené na stránce, IP adresy, údaj o operačním systému
a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. Donapro s.r.o. používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro
optimalizaci webu. Ukládání dat na počítač uživatele V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato
data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies.

Zabezpečení osobních údajů

Donapro s.r.o. pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google). Omezení přístupu, používáme blokování přístupu do administrace dle IP adres, pravidelně měníme přístupové údaje, hesla jsou hashované.

Donapro s.r.o. jako správce

Správce odpovídá za dodržování povinností kladených Obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Obecným nařízením.

Zpracovatelé

Zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy nemá společnost donapro s.r.o. povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Mgr. Tomáš Hubička (Tel.: +420 777 700 837, e-mail: donapro@seznam.cz)

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit
  3. právo požadovat omezení zpracování
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  5. právo požadovat přenesení údajů
  6. právo na přístup k osobním údajům
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Žádost o přenositelnost údajů

Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na gdpr@donapro.cz.

Vznesení námitky

Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na gdpr@donapro.cz

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na gdpr@donapro.cz.

Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na gdpr@donapro.cz.